W sobotę, 7 grudnia w godz. 12:00-13:30
gościem naszej księgarni będzie
red. LESZEK MISIAK. 
ZAPRASZAMY!

Produkt dnia
Mój Niedzielny Mszalik
Mój Niedzielny Mszalik
75,00 zł
szt.
Waldemar Łysiak na łamach 8. Ruch oporu
Waldemar Łysiak na łamach 8. Ruch oporu
49,90 zł 42,90 zł
szt.
Andrzej Nowak - Dzieje Polski tomy 1-4
Andrzej Nowak - Dzieje Polski tomy 1-4
335,00 zł 266,00 zł
szt.

Hans Hermann Hoppe - Demokracja. Bóg, który zawiódł

Hans Hermann Hoppe - Demokracja. Bóg, który zawiódł
  • promocja
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 29,90 zł 35,00 zł 29.90
Cena detaliczna: 35,00 zł
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

Ekonomista szkoły austriackiej, profesor Uniwersytetu Nevada w Las Vegas, Hans Hermann Hoppe jest anarchokapitalistą. I właśnie jego książka Demokracja – bóg, który zawiódł przedstawia alternatywne społeczeństwo pozbawione władzy państwowej, w którym wszystkie sprawy są regulowane wyłącznie poprzez, nieskrępowany żadnymi regulacjami wolny rynek.

 

W tej książce pro­fe­sor Hoppe udo­wad­nia, że pań­stwo, w szcze­gól­no­ści roz­bu­do­wane pań­stwo opie­kuń­cze, jest prze­żyt­kiem i życie w spo­łe­czeń­stwie anar­cho­ka­pi­ta­li­stycz­nym byłoby o wiele prost­sze, a ludzie znacz­nie bogatsi. Jedną z waż­niej­szych spraw poru­sza­nych w tej książce jest odpo­wiedź na pyta­nie, co jest naj­więk­szą wadą demo­kra­cji. Autor wyja­śnia to w nastę­pu­jący spo­sób. Mia­no­wi­cie w demo­kra­cji wła­dza jest wybie­rana na okre­śloną ilość lat – 4 (par­la­menty więk­szo­ści kra­jów), 3 (par­la­ment w Nowej Zelan­dii, Sejm Łotwy czy Izba Repre­zen­tan­tów w Austra­lii), 5 (fran­cu­skie Zgro­ma­dze­nie Naro­dowe, Izba Ludowa Indii, pre­zy­dent w Pol­sce czy w Niem­czech), 6 (Senat w Austra­lii), czy 7 (pre­zy­dent we Fran­cji). Przez ten krótki czas poli­tycy myślą o tym, aby się wzbo­ga­cić. I jest to myśle­nie krót­ko­okre­sowe. Nie zasta­na­wiają się, co sta­nie się z pań­stwem, gdy pałeczkę przej­mie nowa wła­dza. W związku z tym pod­czas swo­jej kaden­cji poli­tycy sta­rają się mak­sy­mal­nie wyeks­plo­ato­wać spo­łe­czeń­stwo i wycią­gnąć z niego jak naj­wię­cej dla sie­bie. Z tego wła­śnie wynika nakła­da­nie wyso­kich podat­ków w demo­kra­cji, czy wszel­kie regu­la­cje przy­no­szące poli­ty­kom korzy­ści w postaci łapó­wek. Po okre­sie kaden­cji wszystko może już się zawa­lić! Demo­kra­tycz­nie wybra­nej wła­dzy to nie obcho­dzi, bo już i tak nic z tego nie będzie miała. Jak pro­blem ten wygląda w monar­chii, w szcze­gól­no­ści dzie­dzicz­nej?

Fragment recenzji Tomasza Cukiernika.

Dane techniczne

Autor Hans Hermann Hoppe
Format 160 x 230 mm
Liczba stron 364
Oprawa Miękka
Zdjęcia Nie
Rok wydania 2006
Wydawca Fijorr Publishing

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl